Om VF

Grundlag

Vendsyssel Frimenighed er oprettet som først og fremmest et gudstjeneste- og menigheds-fællesskab, og visionen er at den enkelte gennem dette fællesskab styrkes i troen på Jesus Kristus, og opmuntres til tjeneste og kontakt til nye medlemmer.

Jf. vedtægterne er Vendsyssel Frimenighed forpligtet på de folkekirkelige bekendelsesskrifter som er:

Den apostolske trosbekendelse

Den nikæneo-konstantinopolitanske trosbekendelse

Den athanasianske trosbekendelse

Den augsburgske bekendelse

Luthers lille katekismus

 

Vendsyssel Frimenighed er tilknyttet Evangelisk Luthersk Netværk og tilslutter sig Odense-erklæringen, ELNs grundlagsdokument, som er en aktualisering af det der allerede er sagt i Bibelen og bekendelserne.

Vendsyssel Frimenigheds åndelige vejleder er Brian Christensen , præst ved Lemvig Bykirke.

Klik her for at læse mere om vejlederordningen