Guds glæde

Prædiken af Peter Kofoed Herbst 2. juli

Guds ånd vejleder og udruster

Prædiken af Kim Madsen 4. juni

Hvordan beholde livet?

Prædiken af Brian Christensen 4. juni

Guds enestående gave

Prædiken af Massoud Fouroozandeh